Vần thơ của bé

Làng em buổi sáng

Tiếng chim hót Ở trong vườn...

Tiếng chim hót

Ở trong vườn

Vườn xôn xao

Cành lá vẫy

Hoa quả dậy

Cùng toả hương.

 

Tiếng chim hót

Ở bờ ao

Làm cho ao

Rung rinh nước

Gọi cá thức

Mà tung tăng.

- NGUYỄN ĐỨC HẬU -

Các bài viết liên quan