Vần thơ của bé

Ông cháu

Ông bị đau chân Nó sưng, nó tấy...

Ông bị đau chân

Nó sưng, nó tấy

Đi phải chống gậy

Khập khiễng, khập khà 

Bước lên thềm nhà

Nhấc chân khó quá.

 

Thấy ông nhăn nhó,

Việt chơi ngoài sân

Lon ton lại gần

Âu yếm, nhanh nhảu:

"Ông vịn vai cháu,

Cháu đỡ ông lên !"

 

Ông bước lên thềm

Trong lòng sung sướng

Quẳng gậy, cúi xuống

Quên cả đớn đâu

Ôm cháu xoa đầu:

"Hoan hô thằng bé !

Bé thế mà khỏe

Vì nó thương ông".

Các bài viết liên quan